سند استراتژی بانک

سند استراتژی بانک پاسارگاد در سال 1393

چشم انداز (1410)
•    احراز رتبه اول در بین بانک های خاورمیانه
•    کسب جایگاه  شایسته در بین 500 شرکت برتر جهان


بیانیه ماموریت
بانک پاسارگاد با اتکا به سرمایه انسانی کارآمد، متخصص و خلاق و نیز فرهنگ و ارزش های بنیادین غنی پاسارگادی، با در نظر گرفتن نیاز های حال و آتی ذینفعان ضمن تاکید بر بانکداری سبز و مسئولیت های اجتماعی خود برای کلیه ذینفعان به ویژه سهامداران و مشتریان خلق ارزش می نماید.
بانک پاسارگاد از شعار" حق با مشتری است " عبور کرده و به باور " مشتری ذات بانک است " عینیت می بخشد و تلاش می کند ضمن توسعه پایدار بانک در ابعاد ملی و بین المللی، در رشد و شکوفایی اقتصادی کشور مشارکت شایسته و موثری داشته باشد.

اهداف کلان
1.    حضور و کسب جایگاه مناسب در نظام بانکی و مالی بین المللی
2.    کسب رتبه نخست سهم بانک  در کل سپرده های ریالی و ارزی شبکه بانکی کشور
3.    افزایش درآمد
4.    ارتقا ارزش افزوده برای سهامداران و سایر ذینفعان

استراتژی های کلان
1.    توسعه مستمر سرمایه انسانی و استقرار و  بهبود نظام جامع
2.    استقرار نظام های جامع مدیریت دانش، بازاریابی، ریسک و سرمایه‏گذاری و بهبود مستمر آن ها
3.    افزایش سهم بازار و حضور گسترده‏تر در بازارهای داخلی و ورود موثر به بازارهای بین المللی
4.    تنوع بخشی در ساختار درآمدی بانک
5.    ارایه خدمات و محصولات متمایز و نوآورانه مبتنی بر فن‏آوری های نوین

 

ارزش های بنیادین
 

باور به سرمایه انسانی به عنوان یکی از مهمترین سرمایه های بانک

خلاقیت و نوآوری

التزام به ارزشهای اسلامی

چابکی و انعطاف پذیری

صداقت، امانتداری و رازداری

سعه صدر و نقد پذیری

عشق و وفاداری به بانک

وجدان کاری و پاسخگویی

شایسته سالاری

مسئولیت پذیری اجتماعی

تکریم مشتریان و ذینفعان

نظم و انضباط

راهگشایی و حل مبتکرانه مشکلات

تعادل بین کار و زندگی

باور به همدلی، کار گروهی و مشارکت

تعهد به تعالی در تمامی شئون سازمان

قانون مداری و رعایت استانداردهای ملی و بین المللی

توانمندسازی و ارتقای سطح دانش سازمانی با استفاده از دانش روز بین المللی

تعهد به شناسایی نیازهای فعلی و آتی مشتریان و تلاش در جهت مرتفع نمودن آنها

 

 

"مشاهده سند استراتژیک بانک پاسارگاد در قالب فایل PDF"

 

استراتژی های حوزه شرکا و تامین کنندگان

•    بهبود نظارت بانک بر عملکرد شرکا و تامین کنندگان
•    هم افزایی و کاهش هم پوشانی بین شرکا

 

"مشاهده منشور رفتاری شرکا و تامین کنندگان در قالب فایل PDF"

×