سامانه پرداخت تلفنی

با سامانه پرداخت تلفنی بانک پاسارگاد می توانید بسیاری از عملیات بانکی مبتنی بر کارت خود را  تنها از طریق یک خط تلفن انجام دهید. کلیه دارندگان کارت های بانکی عضو شبکه شتاب، می توانند از خدمات سامانه پرداخت تلفنی بانک پاسارگاد بهره مند شوند.

 

خدمات سامانه پرداخت تلفنی بانک پاسارگاد:

 

1. پرداخت قبض (کلید 1)

  • 1.1  پرداخت کلیه قبوض (کلید 1)
  • 1.2  پرداخت قبض تلفن همراه با شماره تلفن (کلید 2)

2. سامانه پرداخت امن (کلید 2)

3. دریافت موجودی کارت (کلید 3)

4. دریافت صورتحساب کارت (کلید 4)   (فقط کارت پاسارگاد)

  • 4.1  دریافت سه گردش آخر کارت
  • 4.2  فکس صورتحساب کارت

5. کمک به موسسات خیریه (کلید 5)

6. پیگیری تراکنش ها (کلید 6)

  • 6.1  پیگیری قبض پرداخت شده
  • 6.2  پیگیری سه قبض آخر پرداخت شده

7. مسدود کردن کارت (کلید 7)        (فقط کارت پاسارگاد)

8. تغییر کارت جاری (کلید 8)

9. خروج از سیستم (کلید #)

 

نکته 1: پس از ورود به سیستم، موجودی کارت، خوانده می شود و پس از انجام تراکنش نیز می توان با استفاده از کلید 3 موجودی پس از تراکنش را نیز دریافت کرد.

 

نکته 2: سامانه پرداخت امن، سامانه ایی می باشد که شرکت های طرف قرارداد بانک، با دادن قبضی شامل شناسه قبض و مبلغ  به مشتریان،  امکان پرداخت آن قبض توسط سامانه پرداخت تلفنی پاسارگاد را می دهند.

 

نکته 3: فکس صورتحساب کارت شامل 10 مورد آخر می باشد.

 

نکته 4: در پیگیری تراکنش ها، شامل موارد پرداختی از طرف تمام سامانه های بانکداری مدرن می باشد، سامانه های اینترنت بانک، وبسایت پرداخت اینترنتی، موبایل بانک، تلفنبانک.

 

نکته 5: در همه مراحل با وارد کردن کلید مربع می توانید از ادامه انصراف دهید و حتی از سیستم خارج شوید.

 

از کجا شروع کنیم ؟

 

1. ورود به سیستم پرداخت تلفنی با شماره کارت و رمز دوم کارت است، لذا جهت بهره مندی از این خدمت، باید رمز دوم (رمز خرید اینترنتی) کارت خود را دریافت نمایید. جهت دریافت رمز دوم می توانید با مراجعه به ATMبانک خود،  اقدام به ثبت و یا تغییر رمز دوم بپردازید.

2. پس از دریافت رمز دوم کارت از ATM، از طریق برقراری تماس با شماره 82891111 و فشردن کلید 2 می توانید از امکانات سامانه بهره مند شوید.

×