گزارش سود و زیان

خلاصه عملکرد سود و زیان بانک برای سال های مالی منتهی به 29 اسفند 1385 و 1386 در جدول زیر ارائه شده است:

(میلیارد ریال)

شرح

1386

1385

درآمد حاصل از تسهيلات اعطايي

4،460

1.073

درآمدحاصل از اوراق مشاركت

504

277

درآمد حاصل از سرمايه‌گذاري‌ها

326

166

جمع درآمدهاي مشاع

5،290

1.516

كسر مي‌شود: سهم سپرده گذاران از سود مشاع

 (4،170)

(950)

سهم بانك از درآمد مشاع

1،120

566

درآمد حاصل از سپرده‌گذاري‌ها

647

125

کارمزد دریافتی

237

110

سایر درآمدها

573

389

جمع درآمدهاي غير مشاع

1،457

624

جمع كل درآمد سهم بانك

2،577

1.190

هزينه‌هاي پرسنلي

179

68

هزينه‌هاي اداري و عمومي

233

97

هزينه مطالبات مشكوك الوصول

447

148

ساير هزينه‌ها

38

20

جمع هزينه‌ها

 897

 333

سود قبل از كسر ماليات

1،680

857

كسر مي‌شود: ماليات بردرآمد

 (54)

(58)

سود خالص

1،626

799

تعداد سهام (ميليون سهم )

5،250

3.500

سود هر سهم (EPS ) ريال پس از كسر ماليات

310

228

×