مبارزه با پولشویی

 
  • تاریخچه اصطلاح پولشویی:

نخستین بار فردی به نام آل کاپون گروهی مخفی را که هر یک متخلف حرفه ای بودند به نام آل کاپون ها تشکیل داد. این گروه اقدام به اخاذی و زورگیری از مردم می نمودند و برای پنهان سازی شیوه عمل و جرم خود، رختشوی خانه ای را راه اندازی کردند و وانمود می کردند درآمد خویش را از طریق کار کردن در این رختشوی خانه به دست می آورند. بدین شکل بود که اصطلاح پولشویی به وجود آمد.

 

 

 

  • پدیده پولشویی:


پولشویی فرآیندی است که در آن دارایی ها و پول هایی که از طریق فعـالیت غیر قـانونی بـدست آمده طی روندی در مجـاری قانونی، تطهیر و پـاک می شود و به زبان ساده پولشویی یک فعالیت غیر قانونی است که در طی انجام آن، عواید و درآمدهای ناشی از اعمال خلاف قانون مانند قاچاق اسلحه و کالا، فروش مواد مخدر، قاچاق انسان و اعضای بدن انسان، رشوه، اختلاس، کلاهبرداری، درآمد های حاصل ازهر گونه داد و ستد و مبادله مالی که ناشی از عملیاتی باشد که در قانون هر کشور به عنوان جرم شناخته شده و... مشروعیت می یابد.

مقوله پولشویی و تامین مالی تروریسم در حال حـاضریکی از مهمترین و حساس ترین موضوعات بانکداری بین المللی است و هرگونه تخطی در این راستا موجبات سوءشهرت و انزوا را در بـازارهای بین المللی به وجـود می آورد و از سـوی دیـگر ارایه شـایسته اقـدامات به عمل آمده در ایـن زمینه می تواند ریسک ها و تهدیدات متعددی از بانک ها و موسسات اعتباری دور نماید.

بانک پاسارگاد به عنوان بانک پیشرو صنعت بانکداری ایران در زمینه های مختلف، علاوه بر رعایت قوانین، مقررات و دستور العمل های ابلاغی از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و استاندارد های بین المللی، در جهت حفظ حقوق مشتریان ودر راستای مسئولیت های اجتماعی و بمنظور تحقق این هدف اقدام به اختصاص بخشی از پایگاه اطلاع رسانی رسمی خود به این امر نموده است، این بخش مشتمل بر زیر مجموعه های قوانین، آئین نامه ها، استانداردها و  کنوانسیون ها و پروتکل های بین المللی در زمینه مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم و... می باشد، مشتریان محترم و علاقمندان می توانند با مراجعه به هر زیر مجموعه از مطالب آن استفاده نمایند.

 

 

 

×