امور ارزی

نرخ ارز

مشتریان امور ارزی علاقه زیادی به آگاهی نرخ روزانه ارز دارند. در این قسمت قیمت خرید و فروش انواع مختلف ارز در بانک پاسارگاد ذکر شده است.

 

مبدل ارز

مشتریان امور ارزی علاقه زیادی به آگاهی میزان برابری انواع مختلف ارزهای رایج در سطح کشور دارند. در این صفحه میزان برابری ارزهای مختلف بر اساس قیمت خرید و فروش بانک پاسارگاد تعیین شده است.

 

 

×