مدیریت امور بانکداری

به اطلاع می رساند : حسب موافقت مدیریت محترم بانک ، مدیریت امور بانکداری شرکتی با کد شماره 121 در ساختار واحدهای ستادی بانک ایجاد گردید که بدین وسیله اهم وظایف آن مدیریت به منظور آشنایی واحدها به شرح ذیل اعلام می گردد.
مدیریت امور بانکداری شرکتی زیر نظر مدیریت محترم عامل بانک دارای مسئولیت های زیر می باشد:

 • مسئولیت بررسی و تجزیه و تحلیل صورت های مالی و ارزیابی فنی ، اعتباری و مدیریتی بنگاه های بزرگ اقتصادی
 • ارائه خدمات مشاوره ای به اینگونه شرکت ها در زمینه سرمایه گذاری و نحوه تامین منابع مالی
 • پذیره نویسی سهام
 • پشتیبانی از فعالیت سایر ادارات و گروه های مالی پاسارگاد به عنوان یک واحد مطالعاتی و عملیاتی
 • یاری نمودن مدیریت بانک در اتخاذ تصمیمات اعتباری با ارائه اطلاعات دقیق در خصوص وضعیت مالی بنگاه های بزرگ
 • کاهش ریسک اعتباری بانک
 • ایجاد تعامل بنگاه های بزرگ و فعال اقتصادی و ترغیب آنان به همکاری با بانک
 • رتبه بندی اعتباری مشتریان و تدوین ساختار رتبه بندی داخلی مشتریان
 • ارائه خدمات بانکداری اختصاصی به اینگونه مشتریان
 • انجام تحلیل های لازم در زمینه فعالیت های سرمایه گذاری و اعتباری بانک
 • بررسی وضعیت بازارهای پولی و مالی

 

×