لیست شعبه های ارائه دهنده خدمات بیمه ای

ردیف کد شعبه نام شعبه آدرس تلفن دورنگار
1 201 مرکزی بلوار میرداماد -شماره 430 -
کدپستی 1969774511
0098-21- 82891491-4 0098-21- 88649429
2 214 احتشامیه پاسداران - نیستان 7 - اول راستاوان 0098-21- 22761800-2 0098-21- 22553439
3 217 ولیعصر تقاطع خیابان مطهری و ولیعصر - کوی نوروزی 0098-21- 88918066-8 0098-21- 88918065
4 223 بلوار کشاورز حد فاصل میدان ولیعصر و خیابان فلسطین
- پلاک 33
0098-21- 88947203-7 0098-21- 88947220
5 266 شهید بهشتی غربی خیابان شهید بهشتی غربی - حدفاصل
خیابان های احمدقصیر و خالد اسلامبولی
0098-21- 88559605 0098-21- 88712864
6 307 میرزای شیرازی خیابان میرزای شیرازی - تقاطع خیابان مطهری 0098-21- 88905379 0098-21- 88892639
7 330 میدان یاسر شمیران - خیابان شهید باهنر - میدان یاسر - پلاک 236
کد پستی 1936733751
0098-21-22821523-5 0098-21-22296310
8 352 میرداماد بلوار میرداماد - حد فاصل میدان مادر و
خیابان نفت شمالی - مجاور مسجد الغدیر
0098-21- 26406163-6 0098-21- 26406168
9 1703 بابل بابل - خیابان مدرس - تقاطع خیابان 17 شهریور
کدپستی 4713776399
0098-11-32200702-6 0098-11-32202209
خدمات بیمه ای قابل ارائه در شعبه های منتخب بانک پاسارگاد عبارت است از :
1- صدور بیمه نامه های اتومبیل ( شخص ثالث و بدنه )
2- صدور بیمه نامه باربری ( صادراتی ، وارداتی ، داخلی )
3- صدور بیمه نامه آتش سوزی ( صنعتی ، غیر صنعتی ، انبار و مسکونی )
4- صدور بیمه نامه عمر و تامین آتیه
5- صدور بیمه نامه مسافرت خارج از کشور
6- صدور بیمه نامه مسئولیت ( کارفرما در مقابل کارکنان ، ابنیه، عمرانی ، پزشکان ، پیراپزشکان ، آسانسور و سایر رشته های مسئولیت)
7- صدور بیمه نامه حوادث انفرادی

×