مشاوره و اطلاع رسانی

واحد اطلاع رسانی به شماره تلفن 82890  و پست الکترونیک زیر جهت پاسخگویی به سوالات مردم و مشتریان بانک و به منظور دریافت بازخورداز فعالیتهای مختلف بانک(فعالیتهای صفی و ستادی) تدارک دیده شده است.

 

Email: info@bpi.ir


مرکز اطلاع رسانی ضمن دریافت نظرات، پیشنهادات و انتقادات اشخاص آنها را گزارش نموده و برای امور مربوطه اش ارسال می نماید و ضمن پیگیری و دریافت نتیجه، آن را برای شخصی که تماس گرفته اطلاع می نماید. اهم فعالیتهای این واحد:

پاسخ به سوالات مشتریان که عبارتند از:

 • انواع سپرده ها و سود آنها
 • انواع تسهیلات
 • نحوه استخدام
 • آدرس ،تلفن وساعت کار شعبه ها
 • تلفن شرکتهای وابسته
 • چگونگی خرید اینترنتی وپرداخت قبوض
 • سوالات مربوط به خدمات بانکداری مدرن
 • شرایط کارت اعتباری (اخذ،کارمزدها،تسویه،دوره های صورتحساب)
 • بیمه حوادث،آتش سوزی وبیمه بدنه اتومبیل

 

مشتریان گرامی پس از تماس با شماره تلفن 82890 می توانند با انتخاب عدد مربوطه، با بخش مورد نظر خود ارتباط برقرار نمایند:

 • کلید 1 : تلفن بانک
 • کلید 2 : مرکز اطلاع رسانی و مشاوره
 • کلید 3 : باشگاه مشتریان
 • کلید 4 : امور سهام
 • کلید 5 : گذاشتن پیام و پیشنهادات
 • و کلید مربع (#) جهت تماس با اپراتور (تماس با واحدهای ستادی)

×