نحوه خرید سهام در بورس

مرحله اول- دریافت کد بورسی

  • اشخاص حقیقی:

اشخاص حقیقی که برای اولین بار اقدام به خرید و فروش سهام می نمایند ، با مراجعه به کارگزاری های مورد پذیرش بورس با ارائه اصل و تصویر شناسنامه و کارت ملی،  کد سهامداری دریافت می کنند.  اگر به هر دلیلی مشخصات سهامدار در تطبیق با مشخصات موجود در ثبت احوال همخوانی نداشته باشد، کارگزار مربوطه تقاضای خرید و تصویر شناسنامه را جهت دریافت کد به شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه ارسال می کند. پس از طی مراحل لازم کد ایجاد و جهت معامله فعال می شود. اگر مشخصات شناسنامه ای سهامدار در ارتباط با ثبت احوال تایید نشود، سهامدار باید حضوری به ثبت احوال مراجعه کند.

  • اشخاص حقوقی:

اشخاص حقوقی که برای اولین بار اقدام به معامله در بورس اوراق بهادار می نمایند، با مراجعه به کارگزاری های مورد پذیرش بورس درخواست صدور کد می نمایند. کارگزاری مربوطه مدارک شخص حقوقی شامل تصویر روزنامه رسمی و تصویر اساسنامه شرکت را جهت دریافت کد سهامداری به شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه  ارسال می کند که در صورت تایید کد سهامداری ایجاد می گردد و به اطلاع کارگزار مربوطه می رسد.

 

مرحله دوم – تکمیل فرم خرید

مراجعه حضوری خریدار در شرکت کارگزاری با در دست داشتن اصل وتصویر کارت ملی و شناسنامه خریدار و تکمیل فرم درخواست خرید و واریز وجه خرید به شماره حسابهای بانکی معرفی شده توسط شرکت کارگزاری.

 

نظرسنجی از سهامداران