نحوه فروش سهام در بورس

نحوه فروش سهام در بورس

 

در دوره توقف سه ماهه معاملات سهام بانک (از تاریخ31/02/90 الی 25/05/90) اطلاعات شناسنامه ای و میزان سهام هر یک از سهامداران جهت صدور کد بورسی و سپرده سازی سهام به شرکت سپرده گذاری مرکزی ابلاغ گردید. همزمان با بازگشایی نماد بانک ، امکان چاپ گواهی سپرده در واحد سهام بانک پاسارگاد و پس از یک وقفه زمانی کوتاه در شعب سراسر کشور فراهم گردید.

 هم اکنون سهامدارانی که برای نخستین بار از زمان ورود به بورس قصد فروش تمام یا قسمتی از سهام خود رادارند ، می توانند با ارائه اصل برگ سهام قبلی ،گواهی سپرده را دریافت و با در دست داشتن  اصل شناسنامه و کارت ملی و گواهی سپرده سهام ، به هر یک از کارگزاری های مورد پذیرش بورس در سراسر کشور مراجعه نمایند.

 فرآیند فروش با تکمیل فرم معرفی مشتری در کارگزاری و درخواست فروش سهم و فرم تعیین کارگزار ناظر انجام می پذیرد.

تفاوت اصلی فرم درخواست فروش با درخواست خرید در قسمتی است که بر اساس آن سهامدار به کارگزار برای فروش سهام خود و انجام مراحل تشریفات ثبت و انتقال سهام وکالت می دهد با توجه به قوانین و مقررات موجود وکالت برای فروش سهام سرمایه گذار کافی است.

وجه حاصل از فروش پس از کسر کارمزد 1.05 درصدی، 4روز کاری پس از انجام معامله به حساب شخص

 فروشنده  واریز خواهد شد.   

 

نکته حائز اهمیت ویژه سهامداران بانک پاسارگاد :  کارگزار ناظر بر سهم آن دسته از سهامدارانی که قبل از ورود به بورس اقدام به خرید سهام بانک را نموده اند ، بطور پیش فرض کارگزاری بانک پاسارگاد تعیین شده است. این سهامداران در صورت تمایل به تغییر کارگزار ناظر می توانند با مراجعه به کارگزاری مورد نظر و تکمیل فرم مربوطه اقدام نمایند.

 

نظرسنجی از سهامداران

×