سامانه دعوت به همکاری بانک پاسارگاد (HRM) - ثبت نام

loading
دریافت کد

لینک ثبت نام به آدرس ارسال شد.

لطفا با کلیک روی لینک ثبت نام از داخل پست الکترونیک خود مراحل ثبت نام را آغاز فرمایید.

لطفا دقت فرمایید:

  • پست الکترونیک منحصر به فرد است و یا به عبارت دیگر با هر آدرس پست الکترونیک فقط یکبار امکان ثبت نام وجود دارد
  • ارسال لینک ثبت نام به پست الکترونیک محدودیت دارد، چنانچه بیش از 5 بار به یک پست الکترونیک دعوتنامه ارسال شود و مرحله ثبت نام تکمیل نشود به آن آدرس دیگر دعوتنامه ارسال نخواهد شد.
  • لطفا دقت فرمایید ممکن است دعوتنامه به بخش اسپم (junk mail,bulk mail, spam) پست الکترونیک شما ارسال شده باشد.