سرمایه انسانی

سرمایه انسانی با کارائی و تخصص مناسب از جمله مهمترین ارکان یک سازمان می باشد، که با دانش و تخصص خود می تواند در روند رو به رشد و ارائه خدمات سازمان یا موسسه تاثیر به سزایی داشته باشد.بانک پاسارگاد در جهت ارائه خدمات نوین بانکی در راستای بانکداری اسلامی، با استفاده از نیروهای متخصص و باتجربه گامی نو برداشته و در هزاره سوم با بکارگیری دانش و فن آوری روز آماده ارائه انواع خدمات بانکی در جهت رفاه مشتریان و رشد اقتصادی این مرز و بوم می باشد.

 

×