شرکت بیمه پاسارگاد

 

شرکت بیمه پاسارگاد

شرایط زندگی انسان در عصر کنونی به صورتی سامان گرفته است که بهره گیری و بکارگیری فناوری های نوین به منظور دسترسی به رفـاه و رشـد اقتـصادی بالاتـر مسـتلزم رویارویی هرچـه بیشتر با حـوادث و مخاطرات گوناگون و متنوع است.آثار و نتایح این حـوادث و مخاطـرات علاوه بـرایجاد نگرانی، تشویش، دغدغه های مسـتمر و سـلب آسایش بعضی اوقات به حدی است که می تواند حاصل سـالها تلاش و کوشـش فردی یا جمعی را با خطرنابودی روبرو سازد.

 

 

 
بیمه پاسارگاد

معرفی و تاریخچه

 

شرکت بیمه پاسارگاد به منظور عرضه خدمات بیمه ای در استانداردهای جهانی، کسب سود متوازن و همسو با مصالح و منافع ملی و فعالیت در زمینه بیمه های زندگی و غیرزندگی ( به طور مستقیم و قبولی اتکائی ) توسط گروه مـالی پاسـارگاد تأسیس شد. شرکــت در تـاریخ 1385/11/18 و تحــت شماره ۲۹۰۰۷۰  در اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری تهران به ثبت رسید.

 

زمینه فعالیت شرکت

  • انجام عملیات بیمه ای مستقیم در انواع رشته های بیمه زندگی و غیر زندگی 
  • تحصیل پوشش بیمه های اتکائی
  • سرمایه گذاری از محل سرمایه، ذخائر و اندوخته های فنی و قانونی قبول بیمه های اتکائی از موسسات بیمه داخلی با رعایت ضوابط بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران.

 

اهداف و ماموریت

  • توسعه و ترویج خدمات بیمه ای در سطح جامعه به منظور دستیابی به سهم مطلوب از بازار بیمه کشور
  • طراحی و عرضه محصولات بیمه ای جدید با توجه به نیازهای جامعه
  • برقراری روش های مناسب به منظور تسریع در امر پرداخت خسارت و ترویج روش های پیشگیری از وقوع خسارت به بیمه گذاران
  • گسترش بیمه های اتکائی و همچنین دریافت پوشش های بیمه اتکائی برای کسب ریسک های بزرگ.

 

اعضای هیات مدیره

  نام و نام خانوادگی سمت
آقای دکتر مجید قاسمی رئیس هیات مدیره
آقای معصوم ضمیری مدیرعامل و نایب رئیس هیات مدیره
آقای احمد شفیعی هنجنی عضو هیات مدیره
آقای پیروز باستانی عضو هیات مدیره
آقای ابوالقاسم دباغ عضو هیات مدیره

 

اطلاعات تماس

82489
88981151

mail: info@pasargadinsurance.ir

Website: www.pasargadinsurance.ir

تهران، خیابان دکتر فاطمی، نبش خیابان هشت بهشت، شماره 2، ساختمان بیمه پاسارگاد

 

دریافت خدمات بیمه ای ویژه سپرده گذاران بانک پاسارگاد به صورت pdf

×