نشانی ادارات و شعبه های بانک پاسارگاد

یکی از اهداف اصلی بانک پاسارگاد راه‌اندازی شعبه‌های زیاد در سطح کل کشور برای افزایش آسودگی و دسترسی بیشتر مشتریان بانک به خدمات و تسهیلات بانک میباشد. بانک پاسارگاد در راستای تحقق این هدف از آبان ماه سال 1384 افتتاح شعب خود را با نرخ رشد بالایی آغاز نموده که این نرخ رشد تاسیس شعب در بین بانکهای خصوصی بی‌سابقه است. در زیر می توانید به اطلاعات نشانی شعبه ها، دستگاههای خودپرداز و سرپرستی و اداره مرکزی بانک دسترسی پیدا کنید.
 

 

×