گروه مالی پاسارگاد

بانک پاسارگاد در جهت گسترش فعالیت های بانک و همچنین افزایش ارائه خدمات گوناگون به مشتریان خود، با سرمایه گذاری، در جهت پدید آمدن شرکت های موثری بر آمده است.

این شرکت ها عبارتند از:

 
شرکت سرمایه‌گذاری پارس آریان
شرکت مادر تخصصی (هلدینگ) توسعه معادن و صنایع معدنی خاورمیانه
شرکت گسترش انرژی پاسارگاد
شرکت فناوری اطلاعات و ارتباطات پاسارگاد آریان (فناپ)
شرکت بیمه پاسارگاد
شرکت بیمه اتکایی ایرانیان
شرکت گروه ارزش آفرینان پاسارگاد
شرکت لیزینگ پاسارگاد
شرکت کارگزاری بانک پاسارگاد
شرکت خدمات ارزی و صرافی پاسارگاد
شرکت  پرداخت الکترونیک بانک پاسارگاد
شرکت نسیم سلامت پاسارگاد
شرکت خدمات مالی پاسارگاد
شرکت لیزینگ ماشین آلات و تجهیزات پاسارگاد
شرکت مبنای خاورمیانه
شرکت ساختمان شهرسازی هشتم
شرکت توسعه انبوه سازی پاسارگاد
شرکت مدیریت ساختمانی آریان پاسارگاد
شرکت مشاور سرمایه گذاری ارزش پرداز آریان
دانشگاه خاتم
پیشگامان امین سرمایه پاسارگاد (شناسا)
شرکت تأمین آتیه سرمایه انسانی پاسارگاد

 

×