حساب سرمایه گذاری کوتاه مدت (3 ماهه)

 

افتتاح حساب سپرده سرمایه‌گذاری کوتاه مدت با حفظ موجودی برای مدت 3 ماه صورت می پذیرد.

  • شرایط افتتاح سپرده سرمایه‌گذاری کوتاه مدت 3 ماهه همانند شرایط افتتاح سپرده های مدت دار می باشد.
  • از آنجا که امکان واریز به این سپرده وجود ندارد، به جای صدور دفترچه برگ گواهی سپرده به مشتریان ارایه می گردد.
  • سپرده سرمایه‌گذاری کوتاه مدت (3ماهه) در تاریخ سر رسید با شرایط و مقررات جدید به صورت خودکار تمدید می گردد.

 

نرخ سود:    12.00

 

 

×