حساب سرمایه گذاری کوتاه مدت (۶ ماهه)

 

افتتاح حساب سپرده سرمایه‌گذاری کوتاه مدت با حفظ موجودی برای مدت 6 ماه و با نرخ بیشتر از سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت صورت می پذیرد.

  • شرایط افتتاح سپرده سرمایه‌گذاری کوتاه مدت 6 ماهه همانند شرایط افتتاح سپرده های مدت دار می باشد.
  • از آنجا که امکان واریز به این سپرده وجود ندارد، به جای صدور دفترچه برگ گواهی سپرده به مشتریان ارایه می گردد.
  • سپرده سرمایه‌گذاری کوتاه مدت (6ماهه) در تاریخ سر رسید با شرایط و مقررات جدید به صورت خودکار تمدید می گردد.
  • نرخ سود:    13.00
 

 

×