جعاله

 

تعریف

جعاله عبارت است از اینکه شخصی (جاعل) مبلغ یا اجرت معلومی (جعل) را درمقابل انجام عمل معین طبق قرارداد به طرف دیگر (عامل) واگذار کند.

 کاربرد :

برای گسترش امور تولیدی، بازرگانی و خدماتی می باشد.

شرایط تسهیلات

 • مدت انجام و تسویه مطالبات ناشی از جعاله حداکثر 3 سال تعیین می گردد.
 • دریافت یا پرداخت جعل طبق قرار داد توسط بانک دفعتا واحده ویا به دفعات به اقساط مساوی و یا غیر مساوی در سررسید و یا سررسیدهای معین بلامانع است.
 • حداکثر تسهیلات اعطائی برای جعاله تعمیرات  مسکن50 میلیون ریال خواهد بود.
 • دریافت یا پرداخت جعل طبق قرار داد توسط بانک دفعتا واحده ویا به دفعات به اقساط مساوی و یا غیر مساوی در سررسید و یا سررسیدهای معین بلامانع است.

نرخ سود :نوع تسهیلات
 
مدت (ماه) حداقل نرخ سود
مورد انتظار %
جعاله تعمیر مسکن در قبال سفته و
وثیقه ملکی(حداکثر 50 میلیون ریال)
حداکثر 36 ماه 18.00

مدارک لازم:


در مواردی که متقاضی دارای پرونده عمومی نزد شعبه باشد:

 1. برگ درخواست استفاده از تسهیلات جعاله که در آن نوع کار، مورد مصرف تسهیلات در خواستی، مدت انجام کار، نحوه و مدت باز پرداخت وثایق و تضمینات قید شده.
 2. مدارک و مجوزهای لازم به منظور احراز موارد مصرف تسهیلات جعاله. از جمله سند مالکیت برای تسهیلات جعاله تعمیرات.
 3. پیش فاکتور مربوط به خرید اموال مورد معامله جعاله.
 4. فتوکپی (تطبیق داده شده با اصل) سند مالکیت به نام شخص تسهیلات گیرنده وثایق و تضمینات.
 5. فاکتور خرید اموال موضوع معامله جعاله.
 6. آخرین صورت مجلس ارزیابی وثایق و تضمینات.
 7. بیمه نامه وثایق و تضمینات که به نفع و به نام بانک صادر شده باشد.
 8. مصوبه انجام معامله جعاله و قرارداد منعقده.
 9. درخواست کتبی متقاضی و ارائه مدارک شغلی مستند بر استطاعت مالی متقاضی در بازپرداخت تسهیلات اعطائی
 10. کپی تمام صفحات شناسنامه و کارت ملی متقاضی
 11. تهیه گزارش اطلاعاتی از متقاضی
 12. تکمیل فرمها و قراردادهای مربوطه

در صورتی که مشتری فاقد پرونده عمومی نزد بانک باشد:

 1. اطلاعات اخذ شده درباره متقاضی.
 2. فتوکپی پروانه کسب معتبر متقاضی در صورتیکه جعاله در امور تولید ی و یا خدماتی باشد.
 3. فتوکپی اسناد مربوط به مالکیت یا سرقفلی یا اجاره نامه معتبر محل کار متقاضی در صورتیکه جعاله در امور تولیدی یا خدماتی باشد.
 4. اصل برگ امضاء مسلم صدور متقاضی چنانچه قرار داد در دفاتر اسناد رسمی منعقد شود.
 5. شماره حساب جاری متقاضی و تاریخ افتتاح آن.
 6. فتوکپی، کلیه صفحات شناسنامه و کارت ملی متقاضی و در مورد اشخاص حقوقی فتوکپی شناسنامه اعضاء هیات مدیره ومدیر عامل شرکت.
 7. فتوکپی اساسنامه، شرکت نامه روزنامه رسمی حاوی ثبت شرکت و آخرین تغییرات در انتخاب هیات مدیره و مدیر عامل و صاحبان شرکت.
 8. لیست سهامداران عمده و تعداد و درصد سهام متعلق به آنها.
 9. گزارش بازرس قانون و حسابرس شرکت مربوط به سه سال گذشته.
 10. آخرین اظهار نامه مالیاتی شرکت.
 11. درخواست کتبی متقاضی و ارائه مدارک شغلی مستند بر استطاعت مالی متقاضی در بازپرداخت تسهیلات اعطائی
 12. کپی سند مالکیت به نام شخص تسهیلات گیرنده
 13. تهیه گزارش اطلاعاتی از متقاضی
 14. تکمیل فرمها و قراردادهای مربوطه

 

 

×