حساب سپرده قرض الحسنه پس‌انداز

سپرده قرض الحسنه پس انداز به مشتریان گرامی این امکان را می‌دهد وجوه مازاد بر نیاز خود را به منظور برخورداری از اجر معنوی وپاداش اخروی نزد شعبه های بانک پاسارگاد تودیع نموده و هر زمان که بخواهند مبلغ مورد نیاز خود را ازشعبه های بانک در سراسر کشور برداشت نمایند.لازم به ذکر است که به این نوع حساب، سودی تعلق نمی گیرد.

حساب سپرده قرض الحسنه پس انداز عادی:

به حسابی اطلاق می گردد که صاحب آن به قصد تعاون عمومی و کمک به نیازمندان و برخورداری از پاداش و اجر معنوی نزد بانک افتتاح و وجوه خود را بعنوان قرض الحسنه در آن متمرکز می نماید.

حداقل مبلغ برای افتتاح حساب سپرده قرض الحسنه پس انداز50000 ریال است . 

افتتاح حساب سپرده قرض الحسنه پس انداز عادی مشترک:

چنانچه دو نفر یا بیشتر تصمیم بگیرند به صورت مشترک حساب سپرده قرض الحسنه پس انداز افتتاح نمایند، با رعایت شرایط و تکمیل کارت افتتاح حساب بایستی نحوه برداشت ومیزان سهم هر یک مشخص گردد و ازطرف صاحبان حساب امضاء گردد. سایر شرایط  حساب فوق الذکرهمانند قرض الحسنه پس انداز عادی می باشد.

حساب سپرده قرض الحسنه پس انداز ویژه:

به حسابی اطلاق می شود که شعبه ها وجوه سپرده شده به این حساب توسط اشخاص حقیقی وحقوقی تحت این عنوان را طبق نظر سپرده گذار به صورت قرض الحسنه به اشخاص حقیقی و موسسات خیریه و عام المنفعه اعطاء نماید.

اعطای تسهیلات از محل سپرده قرض الحسنه پس انداز ویژه:

پرداخت قرض الحسنه از محل سپرده قرض الحسنه ویژه بر اساس شرایطی که به موجب قرار داد عاملیت منعقده فیمابین سپرده گذار و شعبه معین میشودصورت می گیرد.
قرض الحسنه اعطایی از محل حساب سپرده گذار پرداخت می شود و حساب سپرده گذار به میزان مبلغ قرض الحسنه اعطایی بدهکار شده و باقی ماندن مانده درصورت مطالبه سپرده گذار به وی قابل پرداخت می باشد که در صورت باقی ماندن نظیر سایر حسابهای قرض الحسنه پس انداز در صورت واجد شرایط بودن مشمول شرکت درقرعه کشی جوایز می باشد.
مبلغ قرض الحسنه اعطایی از محل این حسابها جزء تسهیلات اعطایی محسوب نمی گردد.

حداقل مبلغ  برای افتتاح حساب سپرده های قرض الحسنه پس اندازویژه  000ر000ر10 ریال وحداقل تسهیلات اعطائی ازمحل قرض الحسنه پس انداز ویژه 000ر000ر3 ریال  می باشد.

تعریف

قرض‏ الحسنه عـقدی است که به موجب آن یکی از طرفین(قرض‏دهنده)، مقدار معینی از مال خود رابه طرف دیگر (قرض‏گیرنده) تملیک می‏کند که قرض‏گیرنده مثل و یا در صورت عــدم امکان، قیمت آن را به قرض‏دهنده رد نماید.
بانک‏ها ، به منظور تحقق اهداف مقرر در بندهای: (2) و (9) اصل (43) قانون اساسی و همچنین رفع نیازهای اساسی اشخاص، با تخصیص بخشی از منابع خود طبق ضوابطی که به تصویب شورای پول و اعتبار و تأیید ریاست محترم جمهوری خواهد رسید، در مواردذیل مبادرت به پرداخت قرض‏الحسنه می‏نمایند:
 

  • تأمین وسائل و ابزارو سایر امکانات، برای ایجاد کار جهت کسانی که فاقد این‏گونه امکانات می‏باشند، در شکل تعاونی.
  • کمک به امر افزایش تولید، با تاکید بر تولیدات کشاورزی ـ دامی ـ صنعتی.
  • رفع احتیاجات ضروری اشخاص کارمزد قرض الحسنه اعطائی در هر مورد بر اساس دستوالعمل های بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران محاسبه و از قرض گیرنده دریافت خواهد شد.

 

 

×